نمایش 1–15 از 107 نتیجه

ساعت دیواری خاتم صفحه گرد SK16005

1,638,000 تومان
 • زیر ساخت چوب راش
 • موتور آرام گرد
 • صفحه داخلی ساعت میناکاری
 • استفاده از نانو پلی استر

ساعت خاتم گرد SK25009

1,100,000 تومان
 • قاب ساعت خاتم و نقاشی
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم گرد SK25008

1,100,000 تومان
 • قاب ساعت خاتم و نقاشی
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم گرد SK25007

1,100,000 تومان
 • قاب ساعت خاتم و نقاشی
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم صفحه چهار گوش SK25006

5,450,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم اعلا
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم صفحه چهار گوش SK25005

5,450,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم اعلا
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم صفحه گرد SK25004

5,460,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم اعلا
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم چهار گوش SK20008

2,184,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم چهارگوش SK20007

2,184,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

ساعت خاتم صفحه چهارگوش SK20006

2,200,000 تومان
 • قاب ساعت تمام خاتم
 • صفحه ساعت هنر میناکاری
 • استفاده از موتور آرام گرد
 • زیر ساخت چوب نارنج
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

تخته نرد چوب و صدف طرح تذهیب TK60010

15,680,000 تومان
 • زیر ساخت چوب گردو
 • نقاشی روی صدف
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد

تخته نرد چوب و صدف لب گرد طرح چهره TK60009

23,500,000 تومان
 • زیر ساخت چوب گردو
 • نقاشی روی صدف
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوبی طرح چوگان TK60008

16,400,000 تومان
 • زیر ساخت محصول چوب گردو
 • نقاشی آبرنگ
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سامسونت مخصوص
 • مهره نرد خاتم

تخته نرد خاتم رو گرد تمام خاتم اعلا TK60007

54,800,000 تومان
 • استفاده از بهتربن نوع خاتم
 • زیر ساخت چوب گردو
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد خاتم لب گرد طرح دلگشا TK50023

19,600,000 تومان
 • زیر ساخت محصول چوب گردو
 • خاتم استفاده شده اعلا
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • اقلام همراه :
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره خاتم تخته نرد