نمایش 1–15 از 28 نتیجه

قلمدان خاتم طرح زنده رود GK30012

3,140,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • خاتم اعلا
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح کاروان GK30011

3,130,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • خاتم اعلا
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح نقش جهان GK30010

3,130,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت چوب راش
 • خاتم اعلا
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح چوگان GK30009

3,130,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • خاتم اعلا
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح مغان GK30008

3,130,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • خاتم اعلا
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح مارنان GK30007

3,130,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • خاتم اعلا
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح کتیبه GK20010

2,000,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح میدان نقش جهان GK20009

1,750,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح کاروان GK20008

2,000,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح چوگان GK20007

1,520,000 تومان
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح میدان نقش جهان GK20006

1,780,000 تومان
 • نحوی استفاده به صورت کشویی
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی

قلمدان خاتم طرح استانبول GK30006

3,150,000 تومان
 • زیر ساخت چوب راش جنگلی
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • به دلیل دست ساز بودن محصول وجود مغایرت تا 10 % وجود دارد

قلمدان خاتم طرح زاینده رود GK30005

3,150,000 تومان
 • زیر ساخت چوب راش جنگلی
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • به دلیل دست ساز بودن محصول وجود مغایرت تا 10 % وجود دارد

قلمدان خاتم طرح چوگان GK30004

3,150,000 تومان
 • زیر ساخت چوب راش جنگلی
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • به دلیل دست ساز بودن محصول وجود مغایرت تا 10 % وجود دارد

قلمدان خاتم طرح کاروان GK30003

3,300,000 تومان
 • زیر ساخت چوب راش جنگلی
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • نحوه استفاده به صورت کشویی
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • به دلیل دست ساز بودن محصول وجود مغایرت تا 10 % وجود دارد