عرض 1–15 من أصل 33 نتيجة

تخته نرد چوب و صدف طرح تذهیب TK60010

10,050 د.إ
 • زیر ساخت چوب گردو
 • نقاشی روی صدف
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد

تخته نرد چوب و صدف لب گرد طرح چهره TK60009

15,063 د.إ
 • زیر ساخت چوب گردو
 • نقاشی روی صدف
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوبی طرح چوگان TK60008

10,512 د.إ
 • زیر ساخت محصول چوب گردو
 • نقاشی آبرنگ
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سامسونت مخصوص
 • مهره نرد خاتم

تخته نرد خاتم رو گرد تمام خاتم اعلا TK60007

35,126 د.إ
 • استفاده از بهتربن نوع خاتم
 • زیر ساخت چوب گردو
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد خاتم لب گرد طرح دلگشا TK50023

12,563 د.إ
 • زیر ساخت محصول چوب گردو
 • خاتم استفاده شده اعلا
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • اقلام همراه :
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره خاتم تخته نرد

تخته نرد چوب و صدف دالبر طرح بزم TK50022

7,531 د.إ
 • زیر ساخت محصول چوب گردو
 • استفاده از صدف دریا
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هر گونه شرایط جوی
 • اقلام همراه :
 • کیف سامسونت مخصوص
 • مهره خاتم تخته نرد

تخته نرد خاتم ستونی تمام خاتم TK50021

5,031 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد لب گرد رو گرد تمام خاتم TK50020

17,595 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوب و صدف طرح ختایی TK50019

6,025 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوب و صدف دالبر طرح ایلیات TK50018

7,531 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوب و صدف لب گرد طرح ایلیات TK50017

7,531 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوب و صدف دالبر طرح تذهیب TK50016

6,025 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد چوب و صدف طرح شجریان TK50015

4,775 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد خاتم لب گرد طرح شیراز TK50014

16,025 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم

تخته نرد خاتم لب گرد طرح لیلی و مجنون TK50013

6,025 د.إ
 • خاتم مورد استفاده اعلا
 • زیر ساخت محصول چوب راش
 • استفاده از نانو پلی استر
 • سازگار با هرگونه شرایط جوی
 • اقلام همراه 
 • کیف سامسونت و مهره تخته نرد خاتم